JAVI Coffee - Hướng dẫn thiết lập trên phần mềm quản lý quán cafe Dân Trí Soft

Giao diện quản lý, thay đổi các thông tin quản lý: www.DanTriSoft.vn.Bên mua nhượng quyền thương hiệu Cafe Javi Coffee sẽ nhận được 1 tài khoản sử dụng phần mềm quản lý quán cafe Dân Trí Soft. Tài khoản bao gồm: Mã gian hàng - Tên đăng nhập - Mật khẩu.
1. Đăng nhập vào phần mềm quản lý tại www.DanTriSoft.vn
Thông tin đăng nhập sẽ được JAVI COFFEE thông tin đến người mua nhượng quyền.
Hỗ trợ sử dụng 0929 292 606 (mr Trung)
2. Dữ liệu hiện có.
Dữ liệu hiện có trong tài khoản quản lý cửa hàng là dữ liệu chuẩn cho tất cả các quán nhượng quyền của Javi Coffee. Người mua nhượng quyền có thể thêm, bớt, thay đổi giá bán các món có trong Menu tùy theo tình hình thực tế của quán. Đây là dữ liệu hàng hóa chuẩn của hệ thống chuỗi cửa hàng Javi Coffee, trong thực tế có thể chỉnh sửa cho phù hợp với từng quán.
Dữ liệu ban đầu của phần mềm quản lý
3. Xóa bớt các hàng hóa không có trong Menu.
Danh mục > Hàng hóa > Chọn hàng hóa cần xóa bằng cách click chọn ở ô đầu món > Nhấn Xóa và xác nhận.
4. Thêm món nếu chưa có trong Menu.
Danh mục > Hàng hóa > Nhấn Thêm mới và điền các thông tin > Nhấn Lưu & Đóng
Chọn dạng hàng hóa là Thành phẩm
Thêm ảnh hàng hóa trong tab Thông tin khác.
5. Khai báo giá bán, thay đổi giá bán.
Danh mục > Thiết lập bảng giá > Thay đổi giá > Nhấn Lưu
6. Tạo tài khoản cho nhân viên.
Hệ Thống > Tài khoản người dùng > Nhấn Thêm mới và điền các thông tin > Nhấn Lưu & Đóng
7. Tải và sử dụng App Order trên điện thoại.
Bước 1: Cài đặt App Order tại CH Play (Android) - App Store (IOS).

Bước 2: Đăng nhập vào phần mềm. Thông tin đăng nhập là thông tin đăng nhập tại giao diện quản lý www.DanTriSoft.vn

Bước 3: Sử dụng các chức năng Order.
Chọn Khu vực > Chọn bàn > Chọn món > Nhấn CHỨC NĂNG để In chế biến, In hóa đơn, Lưu hóa đơn.
Quy trình: Chọn khu vực, bàn, món, In chế biến > Pha chế > Giao món cho khách > Khách gọi tính tiền > In hóa đơn > Khách trả tiền > Lưu hóa đơn.
8. Tải App Báo cáo hoạt động kinh doanh.
Cài đặt App Báo Cáo Kinh Doanh tại CH Play (Android) - App Store (IOS).
9. Quy trình bán hàng của nhân viên.
Quy trình: Chọn khu vực, bàn, món, In chế biến > Pha chế > Giao món cho khách > Khách gọi tính tiền > In hóa đơn > Khách trả tiền > Lưu hóa đơn.
10. Quy trình bàn giao tiền từ nhân viên.
Quy trình: Vào ca > Khai báo tiền đầu ca > Bán hàng > Kết ca > In phiếu kết ca > Bàn giao tiền
11. Nhập kho, xem báo cáo kho.
 Kho hàng > Phiếu nhập kho > Nhấn Thêm mới và điền các thông tin > Nhấn Lưu
Xem tồn kho tại: Kho hàng > Báo cáo tồn kho
hoặc Tồn kho tại App báo cáo kinh doanh
0 Nhận xét