Blog

Trang chủ / Blog / Bài viết
 
27Tháng 8

Lỗi khi sao lưu (backup) dữ liệu hiện thông báo Incorrect syntax near 'D:'

Về chúng tôi

Dân Trí Soft | Phần mềm tính tiền phổ biến nhất Việt Nam
"Nếu là con chim là chiếc lá, con chim phải hót chiếc lá phải xanh, lẽ nào vay mà không có trả, sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình"