Lỗi khi sao lưu (backup) dữ liệu hiện thông báo Incorrect syntax near 'D:'

Mô tả: Khi chọn đường dẫn sao lưu dữ liệu thì hiện thông báo và không cho sao lưu dữ liệu. Lỗi này rất ít gặp.
Nguyên nhân: Có thể vì ổ đĩa máy tính không cho phép sao lưu từ phần mềm Dân Trí Soft, mà phải vào trực tiếp SQL Server để sao lưu dữ liệu.

Thông báo lỗi khi chọn chức năng sao lưu dữ liệu
Cách khắc phục: Dùng SQL Studio Management để Sao lưu.
Bước 1: Tải và cài đặt SQL Studio Management 2005 (Đúng với phiên bản SQL đã cài).
Bước 2: Mở SQL Studio Management 2005 với quyền Administrator.
Bước 3: Chuột phải vào Database của phần mềm bạn đang dùng và chọn như hình . Ảnh minh họa ví dụ mình đang dùng phần mềm Cafe.
Bước 4: Chọn Remove
Bước 5: Nhấn Add >> Chọn đường dẫn sao lưu vào thư mục ở ổ D, điền tên file và nhấn OK >> Nhấn OK lần nữa để thực hiện sao lưu.
Theo Mạc Văn Trung
Chuyên viên tư vấn giải pháp kinh doanh Dân Trí Soft
0 Nhận xét