Hướng dẫn tạo mẫu in bán hàng chuyên cho lĩnh vực bán sỉ, đại lý

Với lĩnh vực bán sỉ, đại lý thường có 3 hình thức giảm giá bán cho khách:
- Mua hàng tặng hàng, ví dụ mua 10 món A tặng 1 món A, mua 5 món A tặng 1 món B, các món tặng được gọi là hàng khuyến mãi.
- Chiết khấu trực tiếp cho từng hàng hóa, ví dụ chiết khấu 6% nàng A, 5% hàng B, 4% hàng C.
- Giảm giá trên tổng hóa đơn, ví dụ: giảm giá đơn hàng là 5%, 3%...


Mẫu in thông thường sẽ như ảnh dưới: gồm cột Tiền hàng, Tiền chiết khấu, khuyến mãi...
Tải mẫu in A5 in ngang như trên: tải tại đây


Bước 2: Tải mẫu in A5 in ngang như trên: tải tại đây

Bước 3: Lấy cột khuyến mãi ra màn hình bán sỉ.
Check chọn KhuyenMai, gõ Columsize 100
Bộ phận kỹ thuật Dân Trí Soft
0 Nhận xét