Hướng dẫn tạo công thức mới, thêm - xóa cột cho mẫu in hóa đơn phần mềm quản lý bán hàng Dân Trí Soft

Mẫu in mặc định của Dân Trí Soft được thiết kế theo nhu cầu chung, tuy nhiên một số trường hợp đặc thù cần thiết kế lại mẫu in như thêm cột, xóa cột, thêm công thức mới, thì bài viết này sẽ hướng dẫn cách thực hiện.
Đây là một mẫu in mới được điều chỉnh
Vào trình chỉnh sửa mẫu in của Dân Trí Soft (phần này đã có bài viết hướng dẫn trước).

Thêm/xóa cột trong mẫu hóa đơn làm theo ảnh
Tạo công thức mới và chèn công thức vào mẫu in
Bước 1 (xem ảnh màu đỏ): vào menu Data >> Show datawindows,
click chuột phải và chọn New, rồi đặt tên cho hàm công thức
Bước 2: Nhấp double vào hàm công thức và gõ công thức, nhân (*), cộng (+), trừ (-), chia (/)
Kéo công thức về ô cần đặt
Bộ phận kỹ thuật Dân Trí Soft
0 Nhận xét