Phương pháp làm việc hiệu quả tại Dân Trí Soft

Làm việc hiệu quả để thành công hơn, giàu có hơn và hạnh phúc hơn.
1. Tâm thế làm việc:

Dân Trí Soft áp dụng mô hình kinh tế chia sẻ (sharing economy):  Dân Trí Soft xây dựng trở thành một nền tảng (platform) đủ lớn để mọi nhân sự ở đây đều làm chủ chính mình, tại Dân Trí Soft có tỉ lệ chia sẻ lợi nhuận rõ ràng, hướng đến sự công bằng dựa trên năng lực, sự cống hiến, tính hiệu quả… của mỗi cá nhân.

Tâm thế làm việc tại Dân Trí Soft là “làm chủ chính mình”, đó là “dám nghĩ - dám làm - dám chịu trách nhiệm”.

2. Kỹ năng hiểu mục tiêu, tính chất, yêu cầu công việc của bạn:

Mỗi vị trí công việc đều có bảng mô tả chi tiết và hướng dẫn cụ thể, được cập nhật liên tục cho phù hợp với thực tế, nhân sự cần đọc đi đọc lại để nắm chắc các vấn đề, chỗ nào chưa hiểu hoặc có kiến nghị cần cải tiến hãy ngay lập tức phản hồi lên cấp quản lý hoặc đơn giản nhất là gửi về email dantrisoft@gmail.com


3. Kỹ năng lập kế hoạch:

Khi đã nắm bắt mục tiêu - tính chất - yêu cầu công việc của bản thân, nhân sự cần thiết lập cho bản thân một kế hoạch phù hợp (nguyên tắc lập kế hoạch SMART).

Lập kế hoạch là để bản thân trưởng thành hơn mỗi ngày, giàu có hơn mỗi ngày, hạnh phúc hơn mỗi ngày, tuyệt đối tránh sự sáo rỗng, không trung thực với bản thân & cộng sự.

4. Kỹ năng quản lý thời gian:

Người quản lý thời gian tốt bao giờ cũng thành công hơn người lãng phí thời gian. Quản lý thời gian cần dựa trên kế hoạch, mục tiêu để bạn xác định tính ưu tiên cho công việc. Ví dụ, người làm kinh doanh thì công việc quan trọng là bán hàng & chăm sóc khách hàng nên có tính ưu tiên cao, việc tán dóc trên Facebook, cà phê chém gió với bạn bè trong giờ làm việc là những việc không quan trọng.

Người có kỹ năng quản lý thời gian tốt là người có khả năng tập trung cao độ cho mục tiêu bản thân, luôn luôn nghĩ về mục tiêu để đạt được với tư duy tích cực vô cùng & nguồn năng lượng mạnh mẽ, ví dụ: mục tiêu sẽ đạt 1.000 khách hàng sử dụng phần mềm online để có mức thu nhập thụ động 50 triệu/tháng trong 3 năm tới, trở thành người tự do tài chính, hay như mục tiêu của Dân Trí Soft là trở thành phần mềm phổ biến nhất tại Việt Nam để giúp nâng cao năng suất và năng lực quản lý..., là người biết cách bỏ qua những tư duy tiêu cực, mối quan hệ không giúp đạt được mục tiêu, những thú vui tầm thường chẳng giúp thành công trong cuộc sống.

5. Kỹ năng lập to do list:

Tập cho mình thói quen lập ra to do list mỗi ngày, hãy viết ra cuốn sổ tay (ra giấy) những việc quan trọng cần làm và luôn tập trung hành động cho to do list này.
- Mỗi khi bị xao nhãng, mất tập trung hãy nhìn lại to do list ngày hôm đó.

- Mỗi ngày hãy nhìn lại đã làm được gì với to do list đó, đã hoàn thành tốt to do list chưa, cần cải thiện điều gì...

Hãy tập cho mình tư duy luôn quan sát, học hỏi và luôn tư duy đổi mới sáng tạo để tạo ra cách thức làm việc hiệu quả hơn, thông minh hơn, năng suất hơn, tập tư duy của “một người vô cùng chăm chỉ & luôn tìm cách làm nhanh hơn, năng suất hơn”.

6. Kỹ năng giải quyết vấn đề:

Khi gặp phải một vấn đề, cần hình dung ta có các nguồn lực sau:

- Sự nỗ lực, cố gắng, khả năng học hỏi của bản thân.
- Các công cụ: tìm kiếm Google, các website/video chia sẻ, hướng dẫn.
- Sự hỗ trợ của đồng nghiệp.
- Lời tư vấn, đồng hành của quản lý/lãnh đạo.

Chỉ cần tối ưu các nguồn lực đó, 100% các vấn đề sẽ được giải quyết rốt ráo tại Dân Trí Soft nhé.

7. Kỹ năng sử dụng các công cụ (tools) tại Dân Trí Soft:

Dân Trí Soft luôn nghiên cứu & phát triển, thuê/mua các công cụ để giúp nâng cao năng suất và trình độ quản lý, vì vậy nhân sự tại Dân Trí Soft cần khai thác "tối đa" các công cụ có sẵn để phục vụ công việc bản thân. Tất cả đều có tài liệu hướng dẫn chi tiết, hoặc có khi tìm kiếm Google, hoặc sẽ được đào tạo/chỉ dẫn nội bộ...

Cao Trung Hiếu | Sáng lập và điều hành Dân Trí Soft
TP HCM ngày 30/07/2018


0 Nhận xét