Chính sách chia sẻ với nhân sự Dân Trí Soft

I. Dịch vụ tiện ích với nhân sự Dân Trí Soft
Dân Trí Soft tổ chức xem phim & ăn tối cùng nhau lần/tháng, để tất cả thành viên công ty đi xem phim & chia sẻ với nhau qua buổi ăn tối thân mật.

Nhân sự DanTriSoft xem phim cùng nhau

Dân Trí Soft tài trợ 50% chi phí khi nhân sự đăng ký tham dự các lớp học võ thuật ví dụ Vovinam, Taewondo, Karate, Boxing, Kick boxing, Võ cổ truyền...

Thành viên Dân Trí Soft tham gia võ thuật

Thẻ thành viên miễn phí sử dụng dịch vụ hồ bơi tại Head office Dân Trí Soft tất cả các ngày trong tuần từ 6h sáng đến 18h.


- Mỗi năm sẽ đi du lịch cùng nhau từ 1 - 2 lần.

II. Thưởng cổ phần với nhân sự năm 2019
- Cổ phần thưởng này được trích ra từ cổ phần của sáng lập viên Cao Trung Hiếu.

- Cổ phần công ty có giá chuẩn là 10.000 đồng/cổ phần.

- Nhân sự đạt mức lương từ 15 triệu đồng trở lên/tháng (chỉ tính thu nhập từ phần mềm) thì tháng đó sẽ được thưởng số lượng cổ phần bằng ½ (một phần 2) với thu nhập. Ví dụ: tháng 9/2018 nhân sự Nguyễn Văn A đạt thu nhập 24 triệu thì công ty thưởng số lượng cổ phần giá trị là 24 triệu/2 = 12 triệu. Giả sử năm 2018 nhân sự Nguyễn Văn A có lương trung bình 25 triệu/tháng và tháng nào cũng vượt chuẩn, tổng lương của năm là 25 triệu * 12 tháng = 300 triệu, thì năm 2018 sẽ được thưởng số lượng cổ phần trị giá 300 triệu đồng/2 = 150 triệu đồng.

- Nhân viên nhận thưởng bằng cổ phiếu vào cuối năm chậm nhất là ngày 28/02 năm tiếp theo.

- Cổ phần có quyền hưởng lợi tức đạt được theo kết quả hoạt động kinh doanh.

- Cổ phần chỉ được sang nhượng lại cho nội bộ công ty, ưu tiên là sang nhượng lại cho cổ đông sáng lập không được bán cho người ngoài trong 5 năm đầu.

- Nếu trong trường hợp không bán được thì Dân Trí Soft sẽ mua lại cổ phần thưởng theo tỷ lệ thời gian là 20% trong vòng 5 năm. Tức là, trong năm 1 thì người nhận cổ phần nếu trả lại số cổ phần được thưởng thì sẽ nhận tiền mặt là 20% tương ứng số cổ phần thưởng, năm thứ 2 là 40% và tới năm thứ  5 là 100%.

- Sau năm thứ 5 thì cổ phiếu đó được chuyển nhượng tự do bên  ngoài.

- Số cổ phần này không có giá trị tham gia vào điều hành doanh nghiệp trong 5 năm đầu, tức không có quyền biểu quyết trong 5 năm đầu.

- Mỗi năm Dân Trí Soft sẽ định giá lại giá trị công ty và công bố chậm nhất là vào ngày 31/01 năm tiếp theo.

- Chính sách này áp dụng từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 31/12/2019, sau thời gian này sẽ có thông báo khác.

TP HCM ngày 05/01/2019
Thay mặt Dân Trí Soft
0 Nhận xét