Chính sách chia sẻ thu nhập với đại lý phần mềm Dân Trí Soft hoa hồng hơn 82%, thu nhập thụ động các năm tiếp theo 25%

Với triết lý kinh doanh "Chia sẻ - Hợp tác - Cùng phát triển", Dân Trí Soft hoan nghênh khi được hợp tác cùng quý đại lý.
Với phần mềm hoạt động online, khách hàng sẽ dùng phần mềm theo dạng thuê bao dịch vụ với giá niêm yết tại web Dân Trí Soft. Khi hết hạn cần gia hạn, mới tiếp tục sử dụng được. Vì vậy, đại lý sẽ có hoa hồng phần mềm trong suốt quá trình khách hàng còn sử dụng dịch vụ & đại lý nhận 100% chi phí đào tạo khách hàng. Dưới đây là bảng tính thu nhập.

Ngoài mức chia sẻ hoa hồng lên đến gần 83% doanh thu cho năm đầu ký kết hợp đồng với người dùng, thì đặc biệt chỉ có tại Dân Trí Soft là qua năm 2, năm 3... khách hàng tiếp tục dùng phần mềm Dân Trí Soft, đại lý sẽ nhận thu nhập thụ động từ Dân Trí Soft = 25% * 2.388.000 đồng = 597.000 đồng. Khách hàng còn dùng phần mềm, đại lý còn nhận thu nhập, do đó tất cả hệ thống sẽ hết lòng với khách hàng.

Khi đại lý duy trì được 1.000 khách hàng trung thành sẽ có mức thu nhập thụ động là 597.000.000 đồng/năm và cứ thế nhân lên, đây là cam kết hợp tác phát triển lâu dài.


Lưu ý: Dân Trí Soft hạch toán theo nguyên tắc kế toán & chính sách thuế của pháp luật Việt Nam.

Thay mặt Dân Trí Soft
Cao Trung Hiếu - Sáng lập và điều hành
0 Nhận xét