Blog

Trang chủ / Blog / Bài viết
 
27Tháng 8

Vì sao 1 startup không bao giờ nên vượt quá 40 người và câu chuyện về điểm 'quá độ chết chóc', ai khởi nghiệp cũng đều nên biết.

Về chúng tôi

Dân Trí Soft | Phần mềm tính tiền phổ biến nhất Việt Nam
"Nếu là con chim là chiếc lá, con chim phải hót chiếc lá phải xanh, lẽ nào vay mà không có trả, sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình"