Số liệu khảo sát về phá sản trong 1 năm hoạt động kinh doanh.

Dân Trí Soft khảo sát người dùng trong 1 năm qua, lấy ngẫu nhiên trong danh sách hơn 40.000 người dùng thì:

Với 500 người dùng phần mềm bản free, thì có 334 người nói đã không còn kinh doanh nữa mà chuyển sang làm việc khác, tương đương tỉ lệ 67% rời bỏ công việc làm tư làm chủ hoặc rời bỏ ngành.

=> Theo Dân Trí Soft thì người có tư duy ứng dụng phần mềm quản lý vào kinh doanh thuộc phân khúc doanh chủ có tư duy tiến bộ so với mặt bằng vì khoa học hơn, tri thức hơn, nhưng trong 1 năm có 67% thất bại đấy. Suy rộng ra khởi sự kinh doanh thất bại từ 80-90% trong 1 năm đầu là điều thực tế, dễ hiểu.


Với 100 người dùng bản quyền thì có 13 người nói không kinh doanh nữa, tức 13% dẹp tiệm.

=> Với doanh chủ mua bản quyền Dân Trí Soft phần lớn là các SME (doanh nghiệp nhỏ và vừa) và hộ kinh doanh cá thể có kinh nghiệm thực tế, thực chiến và "nến mùi đời cay đắng" nên khả năng chịu đựng cao hơn, trụ được cao hơn. Và thêm nữa, theo quan sát của Dân Trí Soft người dùng mua bản quyền có tính cam kết & kỷ luật cao hơn, nhìn cách họ sử dụng phần mềm thì cũng đoán ra được cách họ vận hành việc kinh doanh, nó tỉ mỉ, chi tiết & chu đáo. Cam kết và kỷ luật là yếu tố quan trọng để tồn tại và phát triển trong kinh doanh.

www.DanTriSoft.com | Phần mềm phổ biến nhất
0 Nhận xét