Báo cáo kết quả kinh doanh của module báo cáo quản trị phần mềm Dân Trí Soft.

Bạn cần một báo cáo kết quả kinh doanh chi tiết, bài bản cho cửa hàng/công ty khi sử dụng phần mềm Dân Trí Soft thì bạn nên đặt mua module báo cáo quản trị với chi phí 2.450.000 đồng, dùng vĩnh viễn.
Với báo cáo kết quả kinh doanht rong module báo cáo quản trị này, phần mềm sẽ thực hiện việc tính toán tư động như sau:

(01) Doanh số bán hàng: phần mềm lấy từ doanh số bán hàng thực hiện ở module quản lý bán hàng.

(02) Các khoản giảm trừ doanh số: phần mềm sẽ tự động lấy thông tin sau:
2a)  Hàng bán bị trả lại: khi khách hàng trả lại hàng bán thì đây là khoản làm giảm doanh thu (trong module quản lý bán hàng).
2b) “Chiết khấu”- tức là giảm giá hàng bán theo mặt hàng (trong module quản lý bán hàng).
2c) “Giảm giá” - tức là số tiền giảm giá theo tổng hóa đơn (trong module quản lý bán hàng). 
Vì bạn đã biết, Dân Trí Soft có 2 hình thức giảm tiền cho khách hàng là chiết khấu theo từng món bán và giảm giá cho cả hóa đơn.  Số liệu này được lấy lên từ module quản lý bán hàng.


(03) Doanh thu sau khi trừ các khoản giảm trừ sẽ bằng (1) – (2).

(04) Giá vốn hàng bán: thông tin được lấy lên tự động khi mua hàng (tại module quản lý mua hàng) hoặc nhập hàng vào kho hàng (tại module quản lý kho hàng), sau đó thực hiện chức năng Tính giá vốn tại module quản lý kho hàng.

(5) Doanh thu thuần = (03) – (04)

(6a) Các khoản chi phí: phần mềm tự động tính toán tất cả các khoản chi phí vận hành được khai báo trong module quản lý thu chi như tiền lương, tiền văn phòng phẩm, tiền thuê mặt bằng, tiền điện nước…

(6b) Khấu hao tài sản coos định: Dân Trí Soft cho phép khai báo thông tin tài sản cố định để tính toán khấu hao tài sản, lưu ý Dân Trí Soft tính khấu hao theo phương pháp đường thằng.

(07) Lãi/lỗ = (05) – (6a + 6b): đây là kết quả mà doanh chủ cần xem.

Với modue báo cáo quản trị còn có nhiều chức năng khác như kiểm soát lại chi phí chặt chẽ để phân tích, so sánh, kiểm kê các chứng từ phát sinh…

CHÚ Ý VỀ BÁO CÁO % LÃI LỖ TẠI MODULE QUẢN LÝ BÁN HÀNG

Xem video hướng dẫn sử dụng chức năng: báo cáo % lãi lỗ

Với chức năng này Dân Trí Soft sẽ tính toán như sau:

Doanh thu: đây là số tiền trên hóa đơn chưa trừ giảm giá theo tổng hóa đơn. Ví dụ: hóa đơn của bạn là 1.000.000 đồng bạn giảm giá 10% là 100.000 đồng, thanh toán là 900.000 đồng, ở báo cáo này Dân Trí Soft lấy lên số liệu là 1.000.000 đồng. Còn nếu bạn chiết khấu theo từng món, ví dụ: món A giá 500.000 chiết khấu 50.000 đồng và món B giá 500.000 (không chiết khấu), số tiền hóa đơn = 450.000 + 500.000 = 950.000 đồng thì trên báo cáo này sẽ lấy lên là 950.000 đồng.

Do đó, nếu bạn có chiết khấu theo từng món hàng thì báo cáo này là đầy đủ.

Còn nếu bạn có cả giảm giá trên tổng hóa đơn, thì để báo cáo chính xác bạn cần trừ thêm phần giảm giá theo tổng hóa đơn, bạn có thể xem ngay tại Báo cáo chi tiết theo hóa đơn ở cột chiết khấu hóa đơn (tức giảm giá theo tổng hóa đơn).
0 Nhận xét