Hướng dẫn xuất dữ liệu từ Dân Trí Soft ra file excel theo chuẩn ngày/tháng/năm.

Bạn xuất dữ liệu từ phần mềm Dân Trí Soft ra file excel nhưng ở cột có dữ liệu về ngày/tháng/năm thì dữ liệu bị sai không theo chuẩn của Việt Nam là ngày/tháng/năm, dưới đây là hướng dẫn để chỉnh lại điều này.
Về nguyên tắc:

1. Đầu tiên cần kiểm tra xem định dạng ngày của máy tính đã theo chuẩn dd/MM/yyyy (tức ngày/tháng/năm) hay chưa; nếu chưa phải cần thay đổi lại thành định dạng này (có thể vào Google để tìm hướng dẫn nếu bạn không biết cách làm).

2. Chỉnh định dạng file excel trong thư mục RUN của Dân Trí Soft (thông thường đường dẫn là ổ đĩa C >> DanTriSoft >> POS >> BaoCao >> Excel); chỉnh lại định dạng của cột chứa thông tin ngày tháng về định dạng chuẩn dd/MM/yyyy

Ảnh minh họa vào chỉnh file DS_theVIP về chuẩn dd/MM/yyyy
3. Đăng nhập lại phần mềm và xuất ra lại file excel sẽ đưa về định dạng ngày tháng năm theo quy chuẩn của tiếng Việt.

Chú ý: riêng với xuất danh sách thẻ VIP ra file excel, Dân Trí Soft đã tạo ra file excel đã được format theo chuẩn dd/MM/yyyy nên bạn chỉ cần download file excel này, sau đó bạn copydán đè vào thư mục RUN của phần mềm ((thông thường đường dẫn là ổ đĩa C >> DanTriSoft >> POS >> BaoCao >> Excel)
0 Nhận xét