Blog

Trang chủ / Blog / Bài viết
 
27Tháng 8

Hiệu ứng Ratner - Công ty tỷ đô sụp đổ trong nháy mắt chỉ vì câu nói vạ miệng của CEO

Về chúng tôi

Dân Trí Soft | Phần mềm tính tiền phổ biến nhất Việt Nam
"Nếu là con chim là chiếc lá, con chim phải hót chiếc lá phải xanh, lẽ nào vay mà không có trả, sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình"