Blog

Trang chủ / Blog / Bài viết
 
27Tháng 8

Danh tiếng là tài sản vô giá của công ty, đừng để lúc "mất bò mới lo làm chuồng"

Về chúng tôi

Dân Trí Soft | Phần mềm tính tiền phổ biến nhất Việt Nam
"Nếu là con chim là chiếc lá, con chim phải hót chiếc lá phải xanh, lẽ nào vay mà không có trả, sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình"