Blog

Trang chủ / Blog / Bài viết
 
27Tháng 8

99% bệnh nhân ung thư đã được AI của IBM chẩn đoán đúng cách điều trị, một tương lai mới cho người bệnh

Về chúng tôi

Dân Trí Soft | Phần mềm tính tiền phổ biến nhất Việt Nam
"Nếu là con chim là chiếc lá, con chim phải hót chiếc lá phải xanh, lẽ nào vay mà không có trả, sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình"