Blog

Trang chủ / Blog / Bài viết
 
27Tháng 8

"Vẫn còn tư duy phải được hỗ trợ, phải được ưu tiên thì hàng Việt mãi mãi không cạnh tranh được"

Về chúng tôi

Dân Trí Soft | Phần mềm tính tiền phổ biến nhất Việt Nam
"Nếu là con chim là chiếc lá, con chim phải hót chiếc lá phải xanh, lẽ nào vay mà không có trả, sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình"