Giải pháp quản lý chuỗi cửa hàng, chuỗi quán của Dân Trí Soft

Kinh doanh theo mô hình chuỗi đang là xu hướng. Về bản chất thì kinh doanh chuỗi là đạt được lợi thế cạnh tranh nhờ quy mô. Cái khó ở mô hình chuỗi là việc quản lý hệ thống & kiểm soát đòi hỏi hàm lượng tri thức nhiều hơn & công cụ quản lý là phần mềm phải có khả năng quản lý được chuỗi.

DÂN TRÍ SOFT ĐÃ PHÁT TRIỂN & TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHUỖI CỬA HÀNG, CHUỖI QUÁN

Một hệ thống phần mềm có khả năng quản lý chuỗi cửa hàng chuỗi quán cần phải đáp ứng nhu cầu quản lý:

- Tính kế thừa: kế thừa dữ liệu ví dụ thông tin hàng hóa, khách hàng, thẻ VIP, thông tin tài khoản đăng nhập... trên toàn hệ thống các cửa hàng.

- Tính tổng thể và chi tiết: có hệ thống báo cáo vừa tổng thể cho toàn hệ thống vừa chi tiết đến từng khách hàng cho những tài khoản quản lý được phân quyền quản lý.

- Tính real time (theo thời gian thực): tất cả dữ liệu cập nhật theo thời gian thực, theo đúng số liệu của thời gian thực để người quản lý có thông tin để đưa quyết định nhanh chóng.

- ...

Ảnh dưới là chuỗi cửa hàng ở Đồng Nai & HCM đang được Dân Trí Soft thực hiện.

Giải pháp quản lý chuỗi của Dân Trí Soft được triển khai

Vì vậy, khi chọn giải pháp phần mềm thì người doanh chủ cần quan tâm đến đối tác có năng lực nghiên cứu & phát triển (R&D) những giải pháp theo xu hướng phát triển nữa nhé!

www.DanTriSoft.com | Phần mềm tinh gọn nhất và phổ biến nhất
0 Nhận xét