Blog

Trang chủ / Blog / Bài viết
 
27Tháng 8

Startup chia sẻ văn phòng lớn nhất thế giới lỗ hơn 200.000 USD mỗi giờ

Về chúng tôi

Dân Trí Soft | Phần mềm tính tiền phổ biến nhất Việt Nam
"Nếu là con chim là chiếc lá, con chim phải hót chiếc lá phải xanh, lẽ nào vay mà không có trả, sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình"