Blog

Trang chủ / Blog / Bài viết
 
27Tháng 8

CEO DanTriSoft chia sẻ: Hành trình phụng sự một nhà hàng đã dùng phần mềm khác 2 năm và chuyển sang Dân Trí Soft

Về chúng tôi

Dân Trí Soft | Phần mềm tính tiền phổ biến nhất Việt Nam
"Nếu là con chim là chiếc lá, con chim phải hót chiếc lá phải xanh, lẽ nào vay mà không có trả, sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình"