Dân Trí Soft tập trung với giá trị cốt lõi "trí sáng tâm an và nói thật làm thật"

Kết hợp giữa tri thức con người và thành tựu của khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất và chất lượng lao động
Khi Dân Trí Soft hiểu rõ vấn đề cốt lõi của khách và cải tiến nhanh chóng & đây là kết quả từ khách hàng, người đầu tư mua bản quyền (ảnh dưới). Thật tuyệt vời!
Chia sẻ từ khách dùng phần mềm bản quyền DanTriSoft
Nguồn thu chính của Dân Trí Soft là từ việc bán phần mềm bản quyền với những chức năng cao cấp, đồng hành trong suốt quá trình sử dụng nhé cả nhà.

Còn việc Dân Trí Soft dành tặng phần mềm tính tiền miễn phí đến cơ sở kinh doanh nhỏ thì đó là sự cho đi, cho đi về tri thức & cho đi một công cụ với niềm mong ước việc kinh doanh sẽ tốt hơn sau khi ứng dụng Dân Trí Soft. Chứ không như ai đó xấu tính bảo Dân Trí Soft chơi chiêu như cài virut, chạy quảng cáo ngầm, chiếm dụng tài nguyên máy tính...

Giá trị cốt lõi của Dân Trí Soft là "trí sáng tâm an và nói thật làm thật", chúng tôi kiên định vì điều đó, nên dù ai nói ngả nói nghiêng thì đó là việc rỗi hơi của kẻ xấu tính, còn Dân Trí Soft phải tập trung cho giá trị của mình.

www.DanTriSoft.com | Phần mềm tinh gọn nhất và phổ biến nhất
0 Nhận xét