Tính tiền bằng điện thoại lợi ích cho cả nhân viên order và người chủ quản lý hoạt động kinh doanh

Cắt giảm quy trình khi sử dụng phần mềm Order, tính tiền trên điện thoại
Một quán bida sử dụng phần mềm quản lý quán bida Dân Trí Soft
Được có cơ hội gặp gỡ với nhiều anh chị, bạn là quản lý của các cơ sở kinh doanh dùng phần mềm Order trên điện thoại của Dân Trí Soft thì mới phát hiện ra một điều đó là nếu KHÔNG sử dụng công cụ tự động thì sức lực nhân viên sẽ tiêu tốn rất nhiều, áp lực từ việc nhớ, lưu trữ order, kiểm soát kho.

Quy trình của 1 quán Bida lúc sử dụng 1 phần mềm kiểu cũ

1. Nhân viên Order: Khách vào bàn > Chạy lại quầy thu ngân nhấn tính giờ > Khách gọi món > Chạy lại quầy ghi giấy rồi ghim lại > Chạy đi báo bếp làm món > Khách gọi tính tiền > Chạy lại quầy thu ngân lấy bill > Tính tiền cho khách.

2. Thu ngân > Khách vào bàn > Nhấn tính tiền giờ > Khách gọi món > Nhân viên Order ghi giấy đưa qua để nhập liệu > In hóa đơn tính tiền.

3. Chủ quản: Muốn biết tình trạng bàn ra sao: Không được.
Tình hình doanh thu ra sao: Không được.
Kết ca ra sao: Phải gọi trực tiếp.
Kho còn bao nhiêu để biết mà nhập: Phải kiểm kho.

----------------------------------------------------------------------------------------

Quy trình khi dùng phần mềm Order trên điện thoại ra sao?

1. Nhân viên Order: Khách vào > Dùng điện thoại nhấn bắt đầu > Khách order > Chọn món trên điện thoại, nhấn in xuống cho bếp > Khách tính tiền > Qua quầy thu ngân lấy Bill.
Giao diện order trên điện thoại của Dân Trí Soft
2. Nhân viên thu ngân: giám sát bàn nào nhân viên Order chưa tính giờ, in phiếu, thu tiền theo phiếu. Kết ca in phiếu để bàn giao.
Giao diện tính tiền của thu ngân dùng trên máy tính
3. Chủ quán:
Muốn xem tình trạng bàn: Mở app báo cáo.
Muốn xem doanh thu ra sao: Mở app báo cáo.
Muốn xem giao ca ra sao: Mở app báo cáo.
App báo cáo hoạt động kinh doanh
Bài chia sẻ của Mạc Văn Trung
0 Nhận xét