Tình hình hoạt động du lịch quý I năm 2019 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Theo báo cáo của Sở Du lịch Tỉnh trong 03 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh đón và phục vụ khoảng 3,075 triệu lượt khách, tăng 28 % so với cùng kỳ. 
Trong đó, tổng lượt khách lưu trú tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch đạt khoảng 1,01 triệu lượt, đạt 28,62 % kế hoạch năm tăng 16,2 % so cùng kỳ. Riêng khách quốc tế lưu trú khoảng 130 ngàn lượt, đạt 26,5 % kế hoạch năm , tăng 17 % so cùng kỳ.

Tổng doanh thu từ khách du lịch trong quý I/2019 đạt khoảng 2.847 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ các cơ sở dịch vụ lưu trú du lịch khoảng 1.409 tỷ đồng đạt 26,93% kế hoạch năm tăng 16,4% so cùng kỳ.

Toàn tỉnh hiện có 1.060 cơ sở lưu trú du lịch, trong đó số cơ sở lưu trú được phân loại xếp hạng từ 01 đến 05 sao là 198 cơ sở gồm: 04 khách sạn 5 sao, 16 khách sạn 04 sao, 24 khách sạn 3 sao, 47 khách sạn 2 sao, 107 khách sạn 1 sao, với tổng số phòng đã được phân loại xếp hạng là 9.988 phòng.

Trên địa bàn toàn tỉnh hiện nay có 32 đơn vị lữ hành đang hoạt động, trong đó có 15 đơn vị lữ hành quốc tế và 17 đơn vị lữ hành nội địa, Toàn tỉnh có 89 thẻ hướng dẫn viên du lịch đang hoạt động, trong đó có 32 thẻ hướng dẫn viên quốc tế, 57 thẻ hướng dẫn viên nội địa.

Trong 03 tháng đầu năm 2019, các hoạt động liên quan đến du lịch được thực hiện tích cực, hiệu quả từ công tác Thanh, kiểm tra, quy hoạch đầu tư, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp du lịch, các hoạt động xúc tiến quảng bá, phát triển sản phẩm và công tác bảo vệ môi trường du lịch được triển khai khá đồng bộ. Trong quý II, ngành Du lịch tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác quản lý nhà nước về du lịch, công tác thanh, kiểm tra cũng như công tác thông tin, quảng bá và xúc tiến du lịch.

Nguồn: TTTTXTDL
0 Nhận xét