Dân Trí Soft tiên phong xây dựng chính sách chia sẻ thu nhập thụ động đến nhân sự và đối tác

Dân Trí Soft là công ty tiên phong xây dựng chính sách chia sẻ thu nhập thụ động đến nhân sự & đối tác đại lý, đó là khi quán/shop tiếp tục gia hạn phần mềm năm tiếp theo là tự động tài khoản thu nhập có thêm 25% doanh thu.
Anh Cao Trung Hiếu - sáng lập và điều hành Dân Trí Soft bên cạnh giải pháp bán hàng cho quán cafe, nhà hàng
Ví dụ: khi khách gia hạn gói dịch vụ 199.000 đồng/tháng thì nhân sự/đại lý nhận được 25% * 199,000 = 50.000 đồng/tháng. Khi có 500 khách dùng thì mỗi tháng thu nhập thụ động = 500 khách * 50.000 đồng = 25.000.000 đồng/tháng.

Đa số công ty khi bạn nghỉ việc đồng nghĩa bạn không còn thu nhập, riêng với Dân Trí Soft nếu bạn nghỉ bạn vẫn nhận thu nhập thụ động suốt quá trình khách còn dùng phần mềm, đó là sự ưu việc trong mô hình chia sẻ thu nhập tại Dân Trí Soft.

Nếu bạn là người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và bạn muốn tự do tài chính trong 3 - 5 năm nữa, hãy apply ngay vị trí kinh doanh nhé https://www.dantrisoft.com/p/dan-tri-soft-tuyen-dung.html

Chia sẻ từ facebook Cao Trung Hiếu - sáng lập & điều hành Dân Trí Soft
www.DanTriSoft.com | Phần mềm tinh gọn nhất và phổ biến nhất
0 Nhận xét