Blog

Trang chủ / Blog / Bài viết
 
27Tháng 8

Anh đạo U70 chia sẻ khi dùng DanTriSoft: "Mắt anh tuy có kém, tay anh tuy có hơi lộng cộng nhưng công nghệ là phải áp dụng"

Về chúng tôi

Dân Trí Soft | Phần mềm tính tiền phổ biến nhất Việt Nam
"Nếu là con chim là chiếc lá, con chim phải hót chiếc lá phải xanh, lẽ nào vay mà không có trả, sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình"