Ứng dụng order bằng điện thoại báo lỗi không in được chế biến và kể cả hóa đơn thanh toán.

Quán đang sử dụng phần mềm order bằng điện thoại của Dân Trí Soft, vẫn in chế biến và in hóa đơn thanh toán bình thường bấy lâu nay tự dưng ngày hôm nay lại hiện thông báo lỗi như ảnh.
Khi order bằng điện thoại và in ấn thì hiện thông báo lỗi
Nguyên nhân:
- Cần kiểm tra xem máy in chế biến/máy in bill tính tiền có hoạt động ổn định không?
- Kiểm tra xem "vừa rồi" có chỉnh sửa gì máy in hay chức năng cấu hình in ấn tại phần mềm Dân Trí Soft không?
- Kiểm tra xem đăng nhập màn hình bán hàng trên máy tính có in ấn chế biến và in bill có được không?
- Kiểm tra xem vấn đề phân quyền tài khoản đăng nhập ứng dụng order bằng điện thoại có bị thay đổi gì không?

Cách xử lý:
- Nếu có chỉnh sửa gì máy in (ví dụ rút dây cắm sáng cổng USB khác...), chỉnh sửa gì cấu hình in ấn tại phần mềm Dân Trí Soft... thì hãy chỉnh lại theo đúng nguyên thủy ban đầu.
- Kiểm tra phân quyền nếu thấy tài khoản không có quyền order bằng điện thoại thì set lại quyền này cho nhóm tài khoản đó.
- Sau đó, thoát tất cả ứng dụng màn hình bán hàng trên máy tính, ứng dụng order trên điện thoại. Tiếp theo đăng nhập lại màn hình bán hàng trên máy tính để kiểm tra xem đã in ấn bình thường chưa, sau khi in ấn bình thường hãy đăng nhập vào ứng dụng order bằng điện thoại để kiểm tra tính năng in chế biến và in hóa đơn.

Chúc bạn thực hiện thành công.
0 Nhận xét