Blog

Trang chủ / Blog / Bài viết
 
27Tháng 8

Ngoài phương án bán theo cloud thì Dân Trí Soft có bán trọn gói giải pháp không? Có thể cài đặt db trên server công ty đối tác không?

Về chúng tôi

Dân Trí Soft | Phần mềm tính tiền phổ biến nhất Việt Nam
"Nếu là con chim là chiếc lá, con chim phải hót chiếc lá phải xanh, lẽ nào vay mà không có trả, sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình"