Blog

Trang chủ / Blog / Bài viết
 
27Tháng 8

Điều gì làm cho dân "buôn thúng bán mẹt" giỏi hơn hẳn sales được đào tạo bài bản?

Về chúng tôi

Dân Trí Soft | Phần mềm tính tiền phổ biến nhất Việt Nam
"Nếu là con chim là chiếc lá, con chim phải hót chiếc lá phải xanh, lẽ nào vay mà không có trả, sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình"