Thưởng cổ phần với nhân sự Dân Trí Soft tháng 11 năm 2018

Chúc mừng sự nỗ lực cố gắng và đạt hiệu quả cao trong công việc của em Mạc Văn Trung, theo chính sách "Thưởng cổ phần với nhân sự năm 2018 - 2019", tôi dành tặng đến em về thành tích của tháng 10/2018.

Chúc em và toàn thể nhân sự Dân Trí Soft sẽ gặt hái thành công & sở hữu ngày càng nhiều vốn chủ sở hữu để trở thành cổ đông chiến lược của Dân Trí Soft.

Chính sách chia sẻ với nhân sự Dân Trí Soft: www.dantrisoft.com/2018/04/chinh-sach-chia-se-danh-rieng-nhan-su-dan-tri-soft.html

Cao Trung Hiếu | Sáng lập và điều hành Dân Trí Soft
0 Nhận xét