Blog

Trang chủ / Blog / Bài viết
 
27Tháng 8

Elon Musk: Ai cũng có thể thay đổi thế giới nếu chịu làm việc 80 giờ mỗi tuần!

Về chúng tôi

Dân Trí Soft | Phần mềm tính tiền phổ biến nhất Việt Nam
"Nếu là con chim là chiếc lá, con chim phải hót chiếc lá phải xanh, lẽ nào vay mà không có trả, sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình"