Thêm góc nhìn để hiểu hơn về đối thủ ngoại trên đất nước Việt Nam.

- Dân Trí Soft là công ty phần mềm 100% của người Việt.
- Phần mềm Singapore (gọi tắt phần mềm ngoại) là công ty của Singapore được Tecent (tập đoàn Trung Quốc) đầu tư.
Hình thức kinh doanh:

Dân Trí Soft cho thuê dịch vụ phần mềm với phí 99.000 đồng/tháng & bán đứt máy POS bán hàng màn hình cảm ứng với chính sách bảo hành 12 tháng với giá 9.900.000 đồng, bảo trì vĩnh viễn.

Phần mềm ngoại cho thuê dịch vụ phần mềm với phí 250.000 đồng/tháng & cho mượn máy POS bán hàng màn hình cảm ứng với chi sách máy POS trục trặc, hư hỏng vì người sử dụng sẽ thu phí sửa chữa, cài đặt.

Dưới đây là một số góc nhìn phân tích:

(I) Phân tích về bài toán chi phí đầu tư:

Phần mềm Singapore
 Dân Trí Soft
Máy POS bán hàng màn hình cảm ứng
 Cho mượn
                            9,990,000
Cho thuê phần mềm/tháng
                               250,000
                                  99,000

Nếu quán dự định hoạt động 2 năm thì chi phí vận hành
Máy POS cảm ứng & máy in
 Chi phí sửa chữa
                            9,990,000
Cho thuê phần mềm 2 năm (24 tháng)
                            6,000,000
                            2,376,000
Tổng chi phí
                            6,000,000
                         12,366,000

Nếu quán dự định hoạt động 5 năm thì chi phí vận hành
Máy POS cảm ứng & máy in
 Chi phí sửa chữa
                            9,990,000
Cho thuê phần mềm 5 năm (60 tháng)
                         15,000,000
                            5,940,000
Tổng chi phí
                         15,000,000
                         15,930,000

Nếu quán dự định hoạt động 8 năm thì chi phí vận hành
Máy POS cảm ứng & máy in
 Chi phí sửa chữa
                            9,990,000
Cho thuê phần mềm 8 năm (96 tháng)
                         24,000,000
                            9,504,000
Tổng chi phí
                         24,000,000
                         19,494,000

Dựa vào bảng trên thấy được:

Quán dự định hoạt động 2 năm thì chi phí vận hành:

+ Nếu dùng phần mềm Singapore sẽ đầu tư chỉ 6.000.000 đồng & chi phí sửa chữa máy POS theo từng tình huống.
+ Nếu sử dụng Dân Trí Soft thì đầu tư hết 12.366.000 đồng và có thể bán thanh lý máy POS bán hàng màn hình cảm ứng bằng 50% giá mua, tức 5 triệu đồng có nghĩa đầu tư mất 12.366.000 - 5.000.000 = 7.366.000 đồng.
Với mức hoạt động từ 2 năm trở lại, lựa chọn phần mềm ngoại tối ưu hơn về chi phí.

Quán dự định hoạt động 5 năm thì chi phí vận hành:

+ Dùng phần mềm Singapore sẽ đầu tư 15.000.000 đồng & chi phí sửa chữa máy POS theo từng tình huống.
+ Dùng Dân Trí Soft thì đầu tư 15.930.000 đồng & có thể bán thanh lý máy POS là 2.000.000 đồng,
Với mức hoạt động từ 3 - 5 năm về chi phí của 2 phương án là tương đương nhau.

Quán dự định hoạt động 8 năm thì chi phí vận hành:

+ Dùng phần mềm Singapore sẽ đầu tư 24.000.000 đồng & chi phí sửa chữa máy POS theo từng tình huống.
+ Dùng Dân Trí Soft thì đầu tư 19.494.000 đồng & có thể bán thanh lý máy POS là 1.000.000 đồng.
Với mức hoạt động từ 5 năm trở lên thì lựa chọn Dân Trí Soft là tối ưu hơn về mặt chi phí.

(II) Phân tích về mô hình kinh doanh:

Phần mềm Singapore được trợ sức bởi quỹ đầu tư lớn của Singapore với mục tiêu thu thập thông tin để xây dựng hệ thống dữ liệu lớn (big data) để phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp của Singapore trên đất nước Việt Nam.

Dân Trí Soft là công ty phần mềm 100% của người Việt với sứ mạng “đem đến giải pháp giúp doanh chủ tự động hóa việc kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị đến người làm kinh doanh, góp sức vào công cuộc chấn hưng tinh thần dân tộc, phát triển kinh tế nước Việt để sánh ngang với cường quốc năm châu”.

Tóm lại, việc chọn giải pháp là Dân Trí Soft hay phần mềm ngoại tất cả là ở bạn.

TP HCM ngày 23/10/2018

0 Nhận xét