Hướng dẫn update để fix báo cáo chi tiết bán hàng tại phần mềm POS

Báo cáo chi tiết bán hàng với lĩnh vực có đa đơn vị tính có thể thông tin hiển thị sai, cụ thể là ở báo cáo cột Doanh thu bị sai nhưng cột Tổng tiền thì đúng. Bài này hướng dẫn cách khắc phục:
1. Bạn tải file update để fix lỗi tại đây và sau đó giải nén file.

2. Thực hiện việc update vào hệ thống để fix lỗi (lưu ý chỉ cần chạy file trên cho máy tính chủ không cần chạy máy tính clients, nếu dùng theo mô hình server - clients).

Vào thư mục RUN của Dân Trí Soft, thông thường là ở ổ đĩa C >>>DanTriSoft>>>Pos. Tìm file có tên là sys_Utility.4, nhấp double vào file sẽ mở ra cửa sổ >>> chọn nút Bảo trì hệ thống >>> sẽ mở ra cửa sổ để Chọn file để cập nhật (xem ảnh dưới)

Click vào nút Chọn file để dẫn về file fix lỗi vừa tải về và đã được giải nén ra thư mục, nhớ chọn đúng đường dẫn file tải về và chọn đến file có tên S10S_BC_ChiTietHangBanCoGiaVon
Sau khi chọn đúng file sẽ hiện ra như ảnh dưới. Bạn chỉ cần xóa dòng đầu tiên (dòng bôi đỏ) và nhấn thực hiện (xem ảnh dưới)

Sau khi xóa dòng đầu tiên "alter PROC S10S_BC_ChiTietHangBanCoGiaVon" và nhấn thực hiện, hệ thống sẽ update và fix lỗi. Có thông báo như bên dưới là hệ thống cập nhật thành công, bạn chỉ cần thoát phần mềm đăng nhập lại là lỗi đã được fix.

CHÚC THỰC HIỆN THÀNH CÔNG
0 Nhận xét