Blog

Trang chủ / Blog / Bài viết
 
27Tháng 8

CEO Dân Trí Soft chia sẻ ở khóa đào tạo cộng đồng hoàn toàn miễn phí: Xây dựng thương hiệu cá nhân

Về chúng tôi

Dân Trí Soft | Phần mềm tính tiền phổ biến nhất Việt Nam
"Nếu là con chim là chiếc lá, con chim phải hót chiếc lá phải xanh, lẽ nào vay mà không có trả, sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình"