Tổng Giám đốc Saigon Co.op chỉ ra 5 điểm yếu của mô hình hợp tác xã

5 hạn chế trong mô hình hợp tác xã (HTX) được ông Nguyễn Thành Nhân - Tổng Giám đốc Liên hiệp HTX Thương Mại TP.HCM (Saigon Co.op) chỉ ra tại hội thảo "Xúc tiến thương mại, công nghệ và thu hút vốn cho phát triển HTX Việt Nam" diễn ra cuối tuần trước. 
Một là, "môi trường HTX tạo cho những người làm việc trong đó một cảm giác quá an toàn." Điều này theo ông Nhân, điều này xuất phát từ "triết lý đồng thuận, coi nhau như thành viên trong gia đình" của các hợp tác xã."

Hai là, hạn chế trong quá trình ra quyết định. 

"Quá trình ra quyết định và triển khai thực hiện của các tổ chức HTX không phải chậm, mà là quá chậm." Ông Nguyễn Thành Nhân cho hay. 

Tổng Giám đốc Saigon Co.op kể lại nhận xét nửa đùa nửa thật của các đại biểu trong một hội thảo do Liên minh Hợp tác xã quốc tế tổ chức: "Cái gì trên thế giới mà chậm thì người ta ví "chậm như hợp tác xã"".

Ba là, khó trong thu hút nguồn vốn xã hội. Thống kê Liên minh hợp tác xã Việt Nam cho thấy, mới chỉ khoảng 2% số hợp tác xã tiếp cận được vốn vay, còn phần lớn vẫn tự xoay sở. 

Bốn là, khó trong thu hút nhân tài.

Ông Nhân chỉ ra điểm yếu trong "thương hiệu về nhân sự" của các mô hình HTX: "Nói gì thì nói, công ty to thì to, mà nói đến chữ HTX thì người ta nhìn là nhỏ lẻ, không chuyên, khó để người ta hăng hái bước vào, nhất là trong môi trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay." 

Năm là, nhận thức về mô hình HTX còn khác nhau giữa các cấp quản lý.

"Chúng tôi tiếp nhiều đoàn từ trung ương đến địa phương và gặp khó trong việc giải thích cấu trúc mô hình của chúng tôi. Một số địa phương xem cách thức quản lý HTX gần gần giống như doanh nghiệp nhà nước," ông Nhân cho biết.

Tổng Giám đốc Saigon Co.op kết luận: "Những điểm yếu này làm hạn chế đi sự phát triển của những HTX có quy mô lớn."

Về cách khắc phục các yếu điểm đó và phát triển các HTX, ông Nguyễn Thành Nhân trình bày công thức mà Saigon Co.op đang áp dụng, gồm 4 yếu tố: mô hình quản trị hiện đại, nguồn nhân lực chất lượng cao, không ngừng học hỏi cải tiến, tận tâm phục vụ vì cộng đồng. 

Cũng tại hội thảo, ông Nguyễn Ngọc Bảo - chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nhận định: "Lòng tin giữa các thành viên là yếu tố quyết định để huy động các nguồn lực để phát triển."

Theo thống kê của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, hiện nay cả nước có 20.204 hợp tác xã, 93.226 tổ hợp tác và 59 liên hiệp hợp tác xã trong tất cả ngành, lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, xây dựng, vận tải, tín dụng… 

Kinh nghiệm thế giới cho thấy kinh tế hợp tác, hợp tác xã vẫn là mô hình hiệu quả, nhưng trong tình hình mới, mô hình HTX cần phải đặt trong cuối giá trị sản phẩm mới có thể phát huy hết tiềm năng và lợi thế.

Thảo Thảo
Theo Trí Thức Trẻ
0 Nhận xét