Blog

Trang chủ / Blog / Bài viết
 
27Tháng 8

Đây là những điều trường đại học dạy bạn để trở thành doanh nhân nhưng hiếm người trân trọng

Về chúng tôi

Dân Trí Soft | Phần mềm tính tiền phổ biến nhất Việt Nam
"Nếu là con chim là chiếc lá, con chim phải hót chiếc lá phải xanh, lẽ nào vay mà không có trả, sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình"