Khảo sát người dùng về giao diện phần mềm hoạt động trên website bằng trình duyệt web

Đây là thiết kế giao diện phần mềm hoạt động trên website phiên bản 1.0, rất mong mọi người chia sẻ về cảm nghĩ về giao diện.
1. Bạn có cảm thấy thích giao diện này hay không?

2. Nếu cần cải tiến/thay đổi thì sẽ cải tiến/thay đổi điều gì?

Hãy bình luận bên dưới bài viết giúp Dân Trí Soft nhé. Chân thành ảm ơn.

TRANG ĐĂNG NHẬP
TRANG NHẬP LIỆU THÔNG TIN

TRANG CHI TIẾT NHẬP LIỆU THÔNG TIN
TRANG MÀN HÌNH BÁN HÀNG (trang chính)
TRANG MÀN HÌNH BÁN HÀNG (trang khi click vào Phòng/bàn)
TRANG MÀN HÌNH BÁN HÀNG (trang Nhóm hàng hóa)
TRANG THÔNG BÁO
TRANG XÁC NHẬN HÀNH ĐỘNG

0 Nhận xét