Hướng dẫn cấp bản quyền (key) vĩnh viễn với thiết bị dành cho ứng dụng order bằng máy tính bảng

Nguyên tắc: KEY ứng dụng order bằng máy tính bảng của Dân Trí Soft sẽ được cấp vĩnh viễn theo máy tính bảng, do đó chúng ta sẽ lấy thông số phần cứng của máy tính bảng.
Cách kích hoạt

- Vào kho ứng dụng Google Play (trên Android) tìm và tải ứng dụng tên DanTriSoft Order App để cài đặt. (hướng dẫn cài đặt ứng dụng chi tiết: cài đặt DanTriSoft Order App).

- Đăng nhập app order trên tablet, sau đó chụp lại ảnh như bên dưới & gửi ảnh này đến email dantrisoft@gmail.com hoặc Facebook, Zalo, Viber... của nhân sự phụ trách Dân Trí Soft để được kích hoạt.

- Trong thời gian 4h ứng dụng sẽ được kích hoạt để sử dụng vĩnh viễn.

Giao diện để lấy thông số phần cứng của máy tính bảng
Bộ phận R&D Dân Trí Soft
0 Nhận xét