Chính sách thu nhập và thu nhập thụ động dành riêng nhân sự tại Dân Trí Soft

Dân Trí Soft áp dụng mô hình kinh tế chia sẻ (sharing economy): Dân Trí Soft xây dựng trở thành một nền tảng (platform) đủ lớn để mọi nhân sự ở đây đều làm chủ chính mình, tại Dân Trí Soft có tỉ lệ chia sẻ lợi nhuận rõ ràng, hướng đến sự công bằng dựa trên năng lực, sự cống hiến, tính hiệu quả… của mỗi cá nhân. Mô hình kinh tế chia sẻ (sharing economy) được áp dụng rất thành công với những tên tuổi lớn như Uber, Grab, Airbnb, Amazon...
Trăn trở: “Một ngày tôi không còn làm việc tại Dân Trí Soft, tôi có nguồn thu nhập nào từ Dân Trí Soft nữa không?” Hãy xem nội dung bên dưới để hiểu rõ về mô hình.

Dân Trí Soft là công ty cung cấp phần mềm “hiếm” khi cung cấp cả 2 giải pháp quản lý là quản lý offline với phần mềm mua một lần dùng vĩnh viễn & phần mềm online hoạt động trên website thuê bao theo tháng. Do đó, người làm kinh doanh sẽ có 2 nguồn thu nhập từ mảng phần mềm (software) là bản offline & bản online.

Chính sách thu nhập bản offline: theo quy định (*)

Dưới đây là mô tả chính sách thu nhập bản online:

Đào tạo không phải là phí bắt buộc, có thể tự học ở tài liệu đào tạo online của Dân Trí Soft.

Hoa hồng phần mềm online: theo tỉ lệ trên và nhân với doanh thu.

Doanh thu từ dịch vụ đào tạo: được cộng vào doanh thu mảng offline để hạch toán.

Đặc biệt, nếu nhân sự kinh doanh còn làm hay không còn làm tại Dân Trí Soft, chỉ cần chăm sóc khách hàng thì đều được hưởng mức thu nhập thụ động trong suốt quá trình khách hàng còn sử dụng dịch vụ. Tức, qua năm 2, năm 3... khách hàng tiếp tục dùng phần mềm Dân Trí Soft, nhân sự vẫn sẽ nhận thu nhập thụ động từ Dân Trí Soft = 25% * 2.388.000 đồng (gói nâng cao) = 597.000 đồng. Khi duy trì được 1.000 khách hàng trung thành sẽ có mức thu nhập thụ động là 597.000.000 đồng/năm và cứ thế nhân lên, đây là cam kết hợp tác phát triển lâu dài.

Lưu ý: Dân Trí Soft sẽ hạch toán theo đúng nguyên tắc kế toán và chính sách thuế.
Dân Trí Soft chiêu mộ anh tài: thông tin chiêu mộ anh tài
Thay mặt Dân Trí Soft
Cao Trung Hiếu | Sáng lập và điều hành
0 Nhận xét