Blog

Trang chủ / Blog / Bài viết
 
27Tháng 8

Hướng dẫn thay đổi khổ in, mẫu in hóa đơn tính tiền (in bill) trong phần mềm Dân Trí Soft

Về chúng tôi

Dân Trí Soft | Phần mềm tính tiền phổ biến nhất Việt Nam
"Nếu là con chim là chiếc lá, con chim phải hót chiếc lá phải xanh, lẽ nào vay mà không có trả, sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình"