Hướng dẫn cách xóa hàng hóa (món hàng) không cần sử dụng nữa trong Dân Trí Soft

Hiện tượng: bạn đang sử dụng phần mềm Dân Trí Soft bình thường, một số hàng hóa (món hàng) bạn không còn kinh doanh nữa, bạn muốn xóa nó đi. Khi vào module Danh mục, chọn Danh sách hàng hóa và bạn chọn chức năng Xóa thì hiện ra thông báo lỗi như ảnh dưới.
Thông báo xóa hàng hóa thất bại
Thông báo xóa hàng hóa thất bại: The delete statement conflicted with the reference constraint...
Nguyên nhân: Về nguyên tắc chung của bất cứ phần mềm chuyên nghiệp nào là khi hệ thống đã phát sinh chứng từ ví dụ hóa đơn bán hàng, hóa đơn mua hàng, phiếu nhập - xuất kho… với một món hàng hóa nào đó thì nếu muốn xóa hàng hóa này bắt buộc phải làm theo quy trình ngược lại, tức là phải xóa các chứng từ phát sinh đến món hàng này trước (hoặc xóa nghiệp vụ liên quan đến món hàng này trong phiếu đó), sau đó mới được phép xóa món hàng này ra khỏi dữ liệu của phần mềm.

Vì nguyên tắc chung như vậy, cho nên khi xóa hàng hóa sẽ tốn nhiều công sức & số liệu phần mềm bị thay đổi nên gây không ít khó khăn trong công tác quản lý. 

Giải pháp: Do đó, Dân Trí Soft đề xuất cách làm như sau:

1. Không cần thiết phải xóa hàng hóa đó ra khỏi dữ liệu mà chỉ cần chọn chức năng cho ẩn hàng hóa đó tức không sử dụng hàng hóa đó nữa.

2. Cách làm: vào module Danh mục >> Chọn Danh sách hàng hóa >> Chọn sửa hàng hóa không muốn sử dụng nữa, sau đó check bỏ nút check Có sử dụng >> Nhấn lưu để hoàn tất (xem ảnh). Khi này, hàng hóa sẽ bị ẩn đi khỏi dữ Danh sách hàng hóa.
Màn hình chỉnh sửa hàng hóa với phần mềm bán lẻ, bán sỉ.
Màn hình chỉnh sửa sản phẩm với màn hình cafe, nhà hàng.
Bộ phận kỹ thuật Dân Trí Soft
0 Nhận xét