Tại sao bạn nên nghiên cứu phần mềm Dân Trí Soft ngay cả khi các bạn không có ý định quản trị cửa hàng bằng phần mềm.

Trong bất kỳ một doanh nghiệp từ lớn tới nhỏ theo định nghĩa của trường kinh doanh Harvard đó là quy trình + con người + cơ cấu tổ chức.
Nói một cách ngắn gọn:

Cơ cấu tổ chức: giống như định nghĩa cửa hàng của các bạn ra thành từng bộ phận. Lưu ý cửa hàng café của các bạn có nhỏ tới đâu nhưng về bản chất các bộ phận cũng tương tự như cửa hàng café lớn như nhập xuất hàng hóa, kiểm tra giá cả, bán hàng, quản lý tiền ...

Quy trình: cách thức vận hành trong một bộ phận và phối hợp các bộ phận với nhau.

Nhân lực: con người thực hiện quy trình nói trên.

Nghiên cứu phần mềm Dân Trí Soft đặc biệt quan trọng và hiệu quả cho các bạn mới dự tính mở cửa hàng vì:

01. Các bạn nắm được những bộ phận quan trọng trong cửa hàng của mình.
02. Hiểu được chức năng nhiệm vụ công việc của từng bộ phận.
03. Hiểu được quy trình chuẩn căn bản.
04. Nắm được cách thức vận hành ví dụ tính giá thành, lên giá menu.
05. Hiểu được cách thức đánh giá hiệu quả và kiểm soát trong cửa hàng của mình.
06. Nâng cao kiến thức cho chính bản thân.
07. Nhu cầu quản trị nhân sự - đánh giá hiệu quả nhân sự.

Vì vậy các bạn có ý định dùng phần mềm hay không dùng phần mềm Dân Trí Soft cũng rất nên nghiên cứu để vận hành quán café, karaoke, cửa hàng của mình hiệu quả.

Thông qua nghiên cứu phần mềm và ứng dụng của nó trong vận hành, thông qua các trao đổi trong nhóm các bạn sẽ từ từ hiểu ra và quản trị cơ sở kinh doanh của mình tốt hơn theo thời gian.

Tất nhiên khi các bạn thành công thì việc sử dụng phần mềm là điều tất nhiên.

Chia sẻ của anh Vũ Tuấn Anh
Cố vấn chiến lược tại Dân Trí Soft
0 Nhận xét