Blog

Trang chủ / Blog / Bài viết
 
27Tháng 8

FPT Shop đạt doanh thu 12.863 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 363 tỷ đồng năm 2017.

Về chúng tôi

Dân Trí Soft | Phần mềm tính tiền phổ biến nhất Việt Nam
"Nếu là con chim là chiếc lá, con chim phải hót chiếc lá phải xanh, lẽ nào vay mà không có trả, sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình"