Chỉnh định dạng số, ngày tháng, tiền tệ trong Windows.

Đối với một số phần mềm ứng dụng trong đó có Dân Trí Soft, cũng như một số file excel được định dạng theo chuẩn format ngày giờ cũng như kiểm tiền tệ của Việt Nam thì chúng ta phải điều chỉnh lại hệ thống cho phù hợp với việc định dạng này. Trong bài này sẽ hướng dẩn cách chỉnh định dạng này giờ cho Windows 7, 8 và 10 nếu định dạng hiện tại vẫn chưa theo chuẩn này.

Để có thể điều chỉnh lại định dạng ngày giờ và tiền tệ, chúng ta phải tiến hành truy cập vào Control Panel, ở chế độ Small icon hoặc Large icons.

Đối với Windows 7 chúng ta chọn Region and Laguage, còn đối với Windows 8, 10 chúng ta chọn Region. Trong tab Formats, nhấn vào nút Additional settings…

Trong hợp thoại Customize Format, để có thể định dạng lại ngày, ta chọn tab Date. Trong tab này, để chuyển đổi định dạng ngày giờ sang dạng ngày/tháng/năm mà chúng ta thường dùng thì ta sủa lại tại ô Short date trong Date formats thành dd/MM/yyyy (tức là định dạng ngày/tháng/năm).

Để chuyển đổi đơn vị tiền tệ ta chọn tab Currency. Chúng ta có thể thay thế biểu tượng $ thành VND.

Để thay đổi định dạng số, ta chọn tab Numbers.


Đối với định dạng số theo mặc định kiểu US thì dấu phẩy (,) được dùng để dánh dấu một nhóm (group) số, còn dấu chấm (.) được dùng để đánh dấu phần lẽ. Ví dụ số một trăm nghìn thì sẽ được biểu diển là 100,000 và số có phần lẽ sẻ được biểu diển là 3.5 (đọc là ba phảy năm). Để có thể chuyển đổi thành dịnh dạng theo kiểu Việt Nam thường dùng ta chuyển đổi như sau:

Trong ô Decimal symbol thay dấu  chấm (.) thành dấu phẩy (,).
Trong ô Digit grouping symbol thay dấu phẩy (,) thành dấu chấm (.).

Nguồn https://www.engisv.com/?p=315
0 Nhận xét