Chuyển đổi số - Digital Transformation tâm điểm năm 2018.

Chuyển đổi số – Digital Transformation tâm điểm 2018
4.0 là gì đã là quá khứ, câu chuyện quan trọng hơn chính là làm thế nào doanh nghiệp chuyển đổi cách thức vận hành truyền thống sang số hóa hay nói cách khác chúng ta cần chuyển đổi số toàn bộ hoạt động của chúng ta và doanh nghiệp

Tại sao chúng ta phải chuyển đổi số vì đơn giản ngày nay khách hàng đã áp dụng số hóa triệt để trong cách thức tiêu dùng, sử dụng phản hồi về sản phẩm và dịch vụ khách hàng

Các vấn đề quan trọng của chuyển đổi số

01- Digital Transformation Leader: Chuyển đổi tâm thế lãnh đạo từ truyền thống sang số – thiếu cái này thì tất cả những vấn đề sau coi như là tắc toàn tập

02- Digital Trasformation Talent: Chuyển đổi nhân lực truyền thống sang nhân lực số hóa

03- Digital Transformation Business Model and Process: chuyển đổi số hóa mô hình kinh doanh và các quy trình thông qua disruptive innovation, áp dụng các công nghệ

04- Digital Transformation Company Data: Chuyển đổi toàn bộ dữ liệu doanh nghiệp sang dạng số hóa thông qua áp dụng công nghệ

05- Digital Transformation Security: Đảm bảo an ninh cho dữ liệu và các hoạt động số hóa của doanh nghiệp

Doanh  nghiệp Việt Nam ở đâu trong bức tranh 5 thành phần của quá trình chuyển đổi số hóa này

Đây chính là đề tài tâm điểm của năm 2018 của doanh nghiệp Việt Nam.

Th.s Vũ Tuấn Anh - anh.vu@businesmatching.vn
0 Nhận xét