Blog

Trang chủ / Blog / Bài viết
 
27Tháng 8

Cách xây dựng văn hóa DN từ việc nhỏ nhất của ông chủ Thế Giới Di Động: Mất 2 tháng để sửa tật đi muộn của nhân viên!

Về chúng tôi

Dân Trí Soft | Phần mềm tính tiền phổ biến nhất Việt Nam
"Nếu là con chim là chiếc lá, con chim phải hót chiếc lá phải xanh, lẽ nào vay mà không có trả, sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình"