Cách hiển thị đúng ngày tháng năm trong phiếu thu tiền của phần mềm Dân Trí Soft.

Có bạn hỏi: Khi Làm phiếu 1 ngày (ví dụ : 27/11/2017) tại thời điểm lập phiếu và in phiếu Ok hết.  Nhưng do mấy ngày sau bên khách hàng làm mất phiếu muốn in lại (ví dụ ở đây là ngày 04/12/2017) thì View phiếu nó hiện thị đúng ngày hiện hành (ngày in ấn), vậy làm thế nào để Sửa ngày đó?!

Ngày hiện thị trên mẫu in khi view lại.
Ngày làm trên Phiếu nhập liệu
Đôi lúc ngày trên giấy tờ rất quan trọng nó ảnh hưởng đến nhiều thứ và nhất là khi liên quan đến tiền bạc!

Sau đây mình chỉ các bạn cách khắc phục:

- Vào phiếu thu tiền làm một phiếu thu sau đó vào mẫu phiếu sữa mẫu phiếu thu tiền nhé.

- Tại ô tháng và năm sữa ta nhấp vào và chọn (như hình).
Nhấp vào ô trên ta có cửa sổ mở ra như hình , Xóa [date]
Chọn lại như hình (ngày lập ... ).

Sau khi chọn xong tại ô tháng (hoặc năm) ta chọn sẽ chạy ngày tháng hiện hành tuy nhiên nó sẽ chạy dạng ngày/tháng/năm (ví dụ: tháng : 04/12/2017 - trong khi ta chỉ cần tháng 12).

Vậy làm sao để định dạng ?! ta làm như sau:
Vâng như vậy là OK nhé.
Bài viết còn thiếu sót mong được góp ý.

Bài chia sẻ của Lê Anh Đông.
Đại diện Dân Trí Soft tại Bình Dương.
0 Nhận xét