Quản trị theo mục tiêu tại Dân Trí Soft: về quy định thời gian làm việc.

Về quy định thời gian làm việc của Dân Trí Soft
Thời gian làm việc: Từ thứ hai đến thứ sáu.

1. Ngày làm việc đúng 8 giờ, tính luôn cả thời gian nghỉ trưa. Ví dụ làm từ 9h đến 17h đúng 8 tiếng là về.

2. Thời gian vào làm linh hoạt:

- Với các bộ phận làm việc không yêu cầu giờ làm việc cố định (ví dụ: kinh doanh, marketing, quản lý...): bạn vào làm lúc 7h sáng đến 15h bạn về, bạn vào làm lúc 10h thì đến 18h bạn về. Thời gian làm việc sớm nhất là 6h sáng, vào trễ nhất là 10h sáng.

- Với bộ phận làm việc theo lịch cố định (bộ phận hỗ trợ khách hàng, bộ phận backoffice...): lịch làm việc theo quy định.

Yêu cầu bắt buộc với nhân sự bộ phận không yêu cầu giờ làm việc cố định:
- Nếu đến trễ sau 10 giờ sáng, bạn cần đăng vào group Ngôi nhà nhỏ Dân Trí Soft.
- Nếu vắng bạn cần thông báo trước ít nhất 24 giờ (trừ trường hợp bất khả kháng). Bạn đạt KPIs (hiệu quả) bạn vắng thoải mái, bạn không đạt KPI vắng bạn bị trừ lương.

3. Tiền lương được thanh toán vào ngày mùng 5 mỗi tháng, nếu ngày này trùng vào cuối tuần hoặc lễ/tết thì tiền lương có thể được thanh toán trước hoặc liền sau ngày quy định.

4. Nhân sự xin nghỉ việc: phải báo trước ít nhất 30 ngày. Nếu vi phạm công ty sẽ không thanh toán bất kỳ chi phí nào, hoặc nếu việc nghỉ ngang gây ảnh hưởng đến quyền lợi của Dân Trí Soft mà không thỏa thuận được thì vụ việc sẽ được giải quyết thông qua tòa án TP HCM.

5. Dân Trí Soft xây dựng mô hình quản trị theo mục tiêu, mỗi nhân sự chủ động mọi việc dựa trên quy trình và nội quy chuẩn. Các thành viên tương tác trực tiếp với nhau mọi lúc mọi nơi, không nặng nề hành chính cứng nhắc nhưng giá trị cốt lõi phải vững bền. Mỗi thành viên Dân Trí Soft chính là ông chủ của chính mình.

Cao Trung Hiếu
Sáng lập & điều hành Dân Trí Soft
www.DanTriSoft.com | Phần mềm phổ biến nhất
0 Nhận xét