Blog

Trang chủ / Blog / Bài viết
 
27Tháng 8

Ông Nguyễn Thành Nam: Ở Việt Nam, không cần phải 'điên', chỉ cần tử tế là có tiền.

Về chúng tôi

Dân Trí Soft | Phần mềm tính tiền phổ biến nhất Việt Nam
"Nếu là con chim là chiếc lá, con chim phải hót chiếc lá phải xanh, lẽ nào vay mà không có trả, sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình"