Cài đặt nhiều máy tính dùng chung Dân Trí Soft theo mô hình kết nối server - clients lưu ý để kết nối thành công.

Dân Tri Soft sử dung hệ cơ sở dữ liệu SQL Server của Microsoft nên có thể kết nối hệ thống server - client để các máy khách hiểu và đọc ghi dữ liệu lên máy chủ.
Tiện ích:
- Quán quá rộng cần đặt các máy ở các khu vực khác nhau tiện cho việc order và tính tiền.
- Chủ muốn kiểm soát dữ liệu doanh thu và quản lý từ xa qua mạng LAN/wifi hay thậm chí dùng qua được cả internet.
- Tạp hóa, siêu thị mini cần tính tiền nhanh, nhiều thu ngân cùng làm việc.
...

Yêu cầu cần và đủ:
+ Máy chủ hoạt động lúc máy con kết nối vào dữ liệu.
+ Máy chủ cần mở các port 1433 và enable TCP/IP trong cơ sở dữ liệu SQL Server.
+ Thông cổng 1433 cho tường lửa máy chủ.
+ Máy chủ cần mở account có quyền truy cập từ máy con dantrisoft/dantrisoft trên cơ sở dữ liệu SQL Server trong database riêng của Dân Trí Soft.

Khởi động lại server và tạo cấu hình kết nối cho máy khách.


Trích bài viết của Phạm Chí Thành.
Phụ trách kinh doanh & hỗ trợ khách hàng Dân Trí Soft.
0 Nhận xét