Blog

Trang chủ / Blog / Bài viết
 
27Tháng 8

Viettel bỏ quy định cần có bằng đại học khi tuyển dụng các công việc chuyên môn.

Về chúng tôi

Dân Trí Soft | Phần mềm tính tiền phổ biến nhất Việt Nam
"Nếu là con chim là chiếc lá, con chim phải hót chiếc lá phải xanh, lẽ nào vay mà không có trả, sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình"