Blog

Trang chủ / Blog / Bài viết
 
27Tháng 8

Startup to startup: Dân Trí Soft áp dụng triết lý kết nối tạo thành công, chia sẻ nhân bản giá trị.

Về chúng tôi

Dân Trí Soft | Phần mềm tính tiền phổ biến nhất Việt Nam
"Nếu là con chim là chiếc lá, con chim phải hót chiếc lá phải xanh, lẽ nào vay mà không có trả, sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình"