Blog

Trang chủ / Blog / Bài viết
 
27Tháng 8

Chia sẻ bán hàng theo đắc nhân tâm: "bán hàng như không" của anh Cao Trung Hiếu, sáng lập & điều hành Dân Trí Soft.

Về chúng tôi

Dân Trí Soft | Phần mềm tính tiền phổ biến nhất Việt Nam
"Nếu là con chim là chiếc lá, con chim phải hót chiếc lá phải xanh, lẽ nào vay mà không có trả, sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình"